Tekeli Mehmet Paşa Cami'nin bir kasnak üzerinde yükselen kubbesi, doğu - batı ve güney yönlerden birer yarım kubbe ile desteklenirken kuzey yönde üç kubbe bulunmaktadır. Caminin kuzey cephesinde ve binanın içindeki pencerelerin sivri kemer formlu alınlıkları ta'lik yazılı çini panolar yer almaktadır. 

Tekeli Mehmet Paşa Cami, bir Osmanlı eseridir.

İletişim Bilgileri

Tuzcular, 07100 ANTALYA
Harita