Beylerbeyi Sarayı Müzesi

1865

Bizans döneminde adı “İstavroz” ve “İstavroz Bahçesi” olan bölge, Rumeli Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın buradaki yalısından dolayı bugünkü adını almıştır. Beylerbeyi Sarayı’nın olduğu arazi üzerinde zaman zaman kimi yapılar inşa edilmiştir. 1829 yılında II. Mahmud buraya ahşap bir saray yaptırmıştır. Bu sarayın büyük kısmı 1851’de çıkan bir yangında yanmıştır. Sultan Abdülaziz döneminde binanın sağlam kısımları da yıktırılıp yerine 1861-1865 yılları arasında bugünkü Beylerbeyi Sarayı inşa edilmiştir. Sarayın mimarı Serkis Balyan’dır. Saray aslında bugünkü halinden daha geniş alana yayılmış bir binalar bileşkesidir. Ancak bazı bölümleri Boğaziçi Köprüsü’nün yapımı sırasında, bazı bölümleriyse çeşitli kurumların kullanımı süresinde ortadan kalkmış ya da orijinalliğini kaybetmiştir. Saray gerek Osmanlı devrinde gerekse de Cumhuriyet devrinde kraliyet aileleri ve devlet başkanlarını konuk etmiştir. II. Abdülhamid ömrünün son yıllarını (1912-1918) burada geçirmiş ve burada vefat etmiştir. Saray bugün TBMM Milli Saraylar bünyesindedir.

İletişim Bilgileri

Beylerbeyi, Beylerbeyi Sarayı Müzesi, 34676 Üsküdar - İstanbul
Harita