Doğan Apartmanı

1895

İstanbul’da ilk apartmanların Pera’da 1840′larda yapıldığı biliniyor. Galata ve çevresindeki yapı etkinlikleri ise 1858 ‘de ilk Belediye ( 6.cı Daire)nin kurulmasıyla hız kazanmış…1864 sonlarındaysa Prusya elçiliği için Galata kulesi yakınlarında teraslar üzerinde yeralan geleneksel bir konak satın alınır ;1872 ‘de bu konak yıktırılarak yerine daha görkemli bir Elçilik yaptırılması kararlaştırılırsa da ; yeni elçi projeyi Ayaspaşa’da başka bir arsada uygulattırır.

Galata ‘daki arsa uzun yıllar boş kaldıktan sonra, burada Belçika’lı bir banker ailesi Helbig’ler 1894′de görkemli bir apartman yaptırırlar. Bu yapı döneminin seçkinleri : yabancılar,Levantenler,varsıl Yahudi ve Rumlar için kiralık konut olarak tasarlanmıştır.

Toplam 45 dairenin yeraldığı yapıya Yazıcı (günümüzdeki Serdar ı Ekrem caddesi) sokağından 330 m2 büyüklüğündeki bir iç avluya girilmektedir. Burada apartmanın dört bloğunun girişleri bulunmaktadır.Yapının mimarlık biçemi döneminin eğilimlerine uygun olarak “eklektik ” tir. Avlu kotunun üstünde altı yaşam katı bulunur.Yedinci kat alçak tutularak hizmetlilere ayrılmıştır. Apartmanda 1920′ler sonunadek bir “bohem”yaşamı sürdürülmüştü: Özel tenis kortları, ayrı çamaşırhaneler, üniformalı kapıcılar, terasta Fasching baloları…

İletişim Bilgileri

Hacı Mimi Mh. Serdar-ı Ekrem Cad. No: 30 Beyoglu - İstanbul
T: 90 212 243 2786 
Harita