Elhamra Pasajı

1922

Beyoğlu, Asmalımescit Mahallesi, İstiklal Caddesi no.130'daki Elhaınra Pasajı ve ham bitişik nizamda inşa edilmiş bir yapıdır.

Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi 'nde yer alan bilgilere göre 192022 arasında iş adamı Said Adapazarlı tarafından yaptırılmış olan binanın, (Koçu, 1946-48), mimarı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bununla beraber Elhaınra Hanı ve Pasajı'nın yöneticisi, mimarın İtalyan olduğunu belirtmiştir. İstanbul 'un en güzel ve eski sinemalanndan biri de burada bulunur ve pasajın adıyla anılır. Goad sigorta haritaIanna göre şimdiki yapının yerinde daha önceden Kristal Tiyatrosu vardı (Goad, 1905). Salalı Birsel aynı binadan bahsederken "Abdülhamid devrinin ünlü şarkılı kahvehanelerinden ( cafe-chantant) Palais De Cristal burada bulunuyordu" demektedir (169). Günümüzde, %80 hissesi SaidAdapazarlı'nın oğlu Cevat Adapazarlı'nın varislerine ait olan yapı, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.6.1971 tarih ve 5899 sayılı kararıyla tescil edilmiş korunması gerekli eski eserdir.

İletişim Bilgileri

Asmalı Mescit Mh. İstiklal Caddesi, No: 130, Elhamra Hanı, 34430, Beyoğlu,İstanbul
Harita