Fransız Geçidi

1860

Karaköy, Kemankeş Mahallesi'ndeki Fransız Geçidi Kemankeş Caddesi (eski Gümrük Sokak) ile Galata Mumhanesi Sokak'ı birbirine bağlar. Esas girişi Kemankeş Caddesi no. 53 'te, ikinci girişi Galata Mumhanesi Sokak no. 116'dadır.

Geçidin yapım tarihi, pasajın dört kapısından arada olanlar üzerinde 1860 olarak belirtilmiştir. Yaptıranı bilinmeyen geçit, uzun süre önce, ilk Türk girişimcilerden Erzurumlu Narmanlı ailesi tarafından satın alınmıştır, halen Fahri Narmanlı ve hissedarlarının mülkiyetindedir. Yazılı kaynaklarda mimarının adına rastlayamadığıınız Fransız Geçidi, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 1988 tarih ve 44 sayılı kararıyla III. grup korunması gerekli tarihi eser olarak tescil edilmiştir.

Kemankeş Caddesi cephesinden bakınca, birbirlerinden bağımsız oldukları anlaşılan iki blok ve aralarındaki geçit görülür. Sağdaki bloğun cephesi soldakinin iki katı genişliğindedir. Geçidin kapısı sadece zemin kat yüksekliğindedir. Neoklasik üslubun İstanbul'daki örneklerinden olan Fransız Geçidi'nin cepheleri gayet sadedir, yegane süsü dölane demirden yapılmış pasaj kapılarıdır. Barok alınlıklı, ince işçiliği ile dikkat çeken bu kapılar bir taç kemer şeklindedir. Kemankeş Caddesi cephesindeki kapının alınlığı üzerindeki madalyonda orijinal Cite Française, onun altında da son zamanlara ait Fransız Geçidi İş Merkezi yazıları okunur.

İletişim Bilgileri

Kemankeş Karamustafa Paşa, 34425 Beyoğlu - İstanbul
Harita