İstanbul Arkeoloji Müzeleri

1869

Aya İrini’deki eski savaş aletleri ile imparatorluğun çeşitli yerlerinden toplanan eski eserlerden oluşan koleksiyon, 1869’da Mecma-ı Esliha-i Atika [Eski Silahlar Müzesi] ve Mecma-ı Asar-ı Atika [Eski Eserler Müzesi] adlı iki bölümde toplanarak sergilenmeye başlanmıştır. Böylece ortaya çıkan müzeye Müze-i Hümâyûn denmiştir. Müzedeki eserleri tanıtan Fransızca bir katalog da basılmıştır. Müze sonradan Çinili Köşk’e taşınmış ve 1881’de burada ziyarete açılmıştır. Yeni bir bina ihtiyacının ortaya çıkması üzerine başlayan inşa faaliyeti sonucu 1891 yılında Arkeoloji Müzesi kurulmuştur. 1917’de müzenin yakınında bir binada ise Eski Şark Eserleri Müzesi faaliyete geçmiştir. Bugün bu üç müze (Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi) İstanbul Arkeoloji Müzeleri idaresi altındadır.

İletişim Bilgileri

34122 Fatih - İstanbul
T: 90 212 520 7741
Harita