İstanbul Teknik Üniversitesi

1773

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu'na Sultan III. Mustafa’nın saltanat yıllarına kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde ilk kez Batılı anlamda mühendislik eğitimi vermek üzere 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi), gemi inşaatı ve deniz haritalarının yapılması konusunda uzman personel yetiştirmiştir. Haliç Tersanesinde yer alan okulun kurucusu, bir Macar soylusu olan Baron de Tott'dur.

İletişim Bilgileri

İTÜ Ayazağa Kampüsü Rektörlük Binası 34469 Maslak - İstanbul
T: 90 212 285 3030 (Ayazağa Santrali) (40 Hat)
Harita